Spring naar inhoud

De 3 resterende kandidaten werden toegevoegd aan de lijst voor CD&V: Annie Verhaeghe, Marleen Verhaeghe en Kristof Vandamme.

Onze lijst is volledig, we hebben 12 vrouwen en 13 mannen. We presenteerden onze kandidaten geleidelijk aan via filmpjes in de sociale media. Van de 25 kandidaten zijn er 15 nieuwe kandidaten op onze lijst. De gemiddelde leeftijd van de lijst is 46 jaar. CD&V ging voor een heuse vernieuwing en verjonging van de lijst.

“Ondanks dat er heel veel nieuwe kandidaten zijn op de lijst, is de sfeer super. Het zijn 25 zeer enthousiaste kandidaten die één voor één uniek zijn en ingebed zijn in het verenigingsleven van Wervik-Geluwe en Kruiseke.”, aldus lijsttrekker Bercy Slegers.

Yves Obin: “Nu eerst tijd voor vakantie, daarna presenteren we de volgorde van de lijst.”

De 25 kandidaten zijn:

Bercy Slegers (Wervik)
Els Scheirlynck (Ter Hand)
Christine Verhaeghe (Geluwe)
Conny Vanneste (Wervik)
Lien Vandamme (Geluwe)
Diana Deput (Wervik)
Angelique Rommelaere (Kruiseke)
Marleen Rosseel (Ter Hand)
Lena Serruys (Wervik)
Marleen Verhaeghe (Wervik)
Sharon Segers (Geluwe)
Annie Verhaeghe (Wervik)

Hendrik Ingelbeen (Geluwe)
Tom Durnez (Ter Hand)
Kristof Vandamme (Wervik)
Yves Obin (Wervik)
Dominique Romaen (Geluwe)
Meinert Vanneste (Wervik)
Emiel Knockaert (Wervik)
Ludovic Six (Geluwe)
Koen Hochepied(Geluwe)
Frank Vandekerckhove (Wervik)
Filiep Vandecandelaere (Wervik)
Marc Decramer (Wervik)
Maxime Vantomme(Wervik)

Share Button

De eerdere beslissing om Myriam Deloddere als Algemeen Directeur van stad Wervik aan te stellen, werd op de recente gemeenteraad van Wervik ingetrokken.

De eerdere beslissing werd ongeldig beschouwd na de melding van een procedurefout. De motivatie van de twee kandidaten (huidig OCMW-secretaris Myriam Deloddere en huidig stadssecretaris Philippe Verraes) stak blijkbaar niet in het dossier tijdens de vorige gemeenteraad.

Er werd eerst juridisch advies ingewonnen. Uiteindelijk heeft een meerderheid van de gemeenteraadsleden in gesloten zitting via geheime stemming beslist de aanstelling niet te laten doorgaan en de eerdere beslissing dus in te trekken.

Het huidige stadsbestuur kan voorlopig niks meer ondernemen. De procedure zal verder worden gezet in januari volgend jaar. Dit volgens de vigerende wetgeving.

Momenteel zijn er twee waarnemende directeurs, waarbij Philippe Verraes – die de meeste dienstanciënniteit heeft - volgens de wetgeving waarnemend algemeen directeur wordt. Stefaan Volckaert, de huidig financieel beheerder van de stad Wervik, wordt tot begin 2019 waarnemend financieel directeur.

De nieuwe gemeenteraadsleden zullen begin 2019 uiteindelijk moeten beslissen wie als algemeen directeur aangesteld zal worden: Philippe Verraes of Myriam Deloddere. Voor de functie van de financieel directeur zijn er eveneens twee kandidaten: Stefaan Volckaert of Tom Cuvelier.

Share Button

Op de Vlaamse feestdag heeft N-VA Wervik de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld.

“Met 19 kandidaten die nog nooit opkwamen en 13 kandidaten jonger dan 35 jaar, gaat N-VA Wervik-Geluwe voluit voor vernieuwing. De gemiddelde leeftijd van de lijst is amper 40 jaar. Nieuw betekent niet dat ze onervaren zijn. Deze jongeren weten wat er leeft en zijn allerminst bang om zich uit te spreken over hun stad”, zegt lijsttrekker Belinda Beauprez. “Onze kandidaten hebben elk een eigen kijk op hun stad en elk een expertise die we nodig hebben om de verandering verder te zetten.”

De rangorde ziet er als volgt uit:

1. Belinda Beauprez
2. Sanne Vantomme
3. Jari Denorme
4. Virginie Terrier
5. Angelo Demuynck
6. Julie Kinoo
7. Angie Depape
8. Glen Tally
9. Joachim Anne
10. Ruth Debaes
11. Thomas Verhanneman
12. Amélie Vandenbussche
13. Pieter Reynaert
14. Alison Nuytten
15. Malika Vandenhaesevelde
16.Lorenzo Glorie
17. Sander van der Wilk
18. ?
19. Jean-Pierre Ryckebosch
20. Nathalie Seys
21. Ronald Demey
22. Viviane Lewille
23. Steven Vansteenkiste
24. Virginie Mahieu
25. Jean-Marie Delbaere

Share Button

Ook CD&V Wervik ziet kansen in locatie Menen-West voor nieuw bedrijventerrein.

Wervik is al jaren vragende partij voor een bedrijventerrein.

“We zijn geen stedelijk gebied zoals Menen en Ieper, hierdoor moeten we het met minder stellen qua mogelijkheden tot het aansnijden van nieuwe industriegronden”, aldus Bercy Slegers, “Enkele bedrijven uit Wervik en Geluwe zitten te wachten op deze industriezone. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker om de bedrijven hier te houden. De realisatie van een bedrijventerrein is ook zeer belangrijk voor de tewerkstelling in eigen stad en streek. Daarom moeten we de mogelijkheid aangrijpen om de 17ha waar we recht op hebben te ontwikkelen.”

Na een jarenlang inspraakproces ligt nu opnieuw de site Menen-West voor.

Belangrijk voor CD&V is dat de leefbaarheid voor de buurt en ook van de landbouw gegarandeerd blijft.

Ook een goede mobiliteit is een absolute must in dit dossier.

Er ligt al een kleine 8jaar een plan klaar bij het gewest (AWV) om de N58 veiliger te maken: het verbreden van de afrit en het afsluiten van de gevaarlijke zijstraten.  Zo is er een plan tot onderdoorgang van de Oude Beselarestraat alsook een oplossing voor de Calvariestraat etc … .   De Vlaams Minister van mobiliteit gaf tot nu toe geen prioriteit aan dit dossier.  Er gebeurden jammer genoeg al verschillende ongevallen ongevallen bij het inslaan van de zijstraten met fietsers, voetgangers én auto’s.

Naast de voortgang in het dossier van het bedrijventerrein moet dringend werk worden gemaakt van de verbetering van de verkeersveiligheid over de volledige N58: van de afrit tot en met het volledig Werviks grondgebied.

Share Button

Hoe reageert burgemeester Youro Casier (Sp.A Wervik) op de beslissing van de deputatie om het nieuw regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik op Menen-West te lokaliseren?

Youro Casier:
"Sedert 1994 ijvert Sp.a Wervik/Geluwe voor een regionaal bedrijventerrein op het grondgebied. Ooit was er zelfs nog sprake van een regionaal bedrijventerrein in de oksel van de N58 en de N338. Dit werd uitgesloten toen deze in de open-ruimtecorridor bleek te liggen tussen Menen en Wervik. Toen de eerste maal de piste van Menen West naar boven kwam sprak de volledige Wervikse gemeenteraad zich unaniem positief uit over deze locatie.

Tijdens de herneming van dit dossier werden initieel vier zones naar voor geschoven. Er werd een vijfde zone aan toegevoegd. Twee van de vijf zones bevonden zich tussen Menen en Wevelgem, wat dus voor Wervik geen oplossing zou bieden voor het reeds in 1994 gevraagde regionaal bedrijventerrein.

Onder het motto van “ Op een economisch kerkhof kan men nu eenmaal geen sociaal beleid voeren”, zijn wij als Sp.a Wervik zeer tevreden dat na het nodige onderzoek en afweging van alle factoren door de Provinciale Diensten, een zone tussen Wervik en Menen naar voor geschoven wordt. Wel zijn van oordeel dat de aard van de mogelijke activiteit op de nieuwe zone goed moet bekeken worden in functie van de leefbaarheid van de omgeving. Ook een voldoende brede bufferzone moet er voor zorgen dat de aanpalende wijken van mogelijke overlast bespaard blijven. De verkeersafwikkeling van deze nieuwe zone is eveneens van primordiaal belang.

Reeds in 2012 werd een studie in opdracht van het Vlaams gewest uitgevoerd met als uitkomst om de N58 tussen de A19 en de N338 ( ring rond Menen) te verbreden en het kruispunt tussen Menen en Geluwe aan te passen. Als toenmalig Schepen van Mobiliteit werd ik van zeer nabij bij dit dossier betrokken. Intussen voorzag de bevoegde Minister de centen en zouden deze werken in 2020 uitgevoerd worden. De procedure zal nu verder moeten gevolgd worden zodat we na bijna 25 jaar krijgen waarvoor we geijverd hebben".

Share Button

De deputatie van West-Vlaanderen heeft beslist om opnieuw Menen-West te selecteren als nieuw bedrijventerrein voor Wervik en Menen. In 2014 werd het dossier nog vernietigd door de raad van state omdat er onvoldoende onderzoek naar alternatieve locaties gedaan werd.

De provincie onderzocht de voorbije jaren onder andere de industriesites Menen-Grensland, Menen-Noord, Menen-Oost en Menen-West.

De deputatie (bestaande uit CD&V, Open VLD en Sp.A ) verwijst naar de resultaten van het plan MER (= milieu effectenrapport) om de keuze voor Menen-West te onderbouwen. Op Menen-West kan er een aaneengesloten bedrijventerrein ontwikkeld worden, is de waterproblematiek beheersbaar en valt de invloed op de landbouw mee. Aanpassingen aan de N58 en het kruispunt N58/N8 zouden moeten zorgen voor een betere ontsluiting.

Benieuwd hoe de lokale politieke partijen in Menen en Wervik op deze nieuwe wending zullen reageren. Wat is hun standpunt over de keuze van de deputatie? Is er overeenstemming met het partijstandpunt op provinciaal en lokaal vlak? En volgen er terug acties van de actiegroep 'Alerte Koekuit'?

Verneem de komende dagen reacties via www.menenkiest2018.be en www.wervikkiest2018.be.

Share Button

Hoe reageert Open VLD op de beslissing van deputatie om Menen-West als locatie te selecteren voor het nieuw regionaal beedrijventerrein Menen-Wervik?

“Als Open Vld Wervik-Geluwe zijn we heel tevreden met de keuze van de provincie om Menen-West te selecteren als regionaal bedrijventerrein voor Menen-Wervik.

Open Vld is altijd voorstander gebleven van een regionaal bedrijventerrein tussen Menen en Wervik (Geluwe). Ook grotere bedrijven moeten in onze stad kunnen blijven groeien. Dit is belangrijk voor de werkgelegenheid in onze stad.

Met de keuze van de provincie kan er weer vooruit worden gegaan met dit dossier. We hopen op een snelle realisatie van het regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik”, aldus Bert Verhaeghe (Open VLD).

Share Button

N-VA Wervik-Geluwe is verheugd met de beslissing van de deputatie van de provincie om ‘Menen-West’ aan te duiden als locatie voor het nieuwe regionale bedrijventerrein “Menen- Wervik”.

In 2015 ging de provincie, samen met de steden Wervik, Menen en Wevelgem op zoek naar geschikte locaties voor een nieuw regionaal bedrijventerrein. N-VA Wervik Geluwe en bij uitbreiding het voltallig stadsbestuur waren vragende partij om het bedrijventerrein te voorzien op ons grondgebied. “Dit bedrijventerrein kan enkel een positieve stimulans zijn om ondernemers aan te trekken en zo ook werkgelegenheid te creëren voor onze inwoners” zegt Virginie Terrier, fractieleider N-VA Wervik. “Het is ook belangrijk dat vooraf bepaald wordt welke economische activiteiten er toegelaten worden. N-VA Wervik-Geluwe is ervan overtuigd dat het bedrijven moeten worden met geringe impact op de omgeving”.

De volgende stap is nu het opmaken van een nieuw provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) “Daarin zullen we ook erop toezien dat er met verschillende zaken rekening gehouden wordt. Het aanpakken van de verkeerssituatie op de N58, die reeds door onze minister Ben Weyts voorzien is en het bepalen welke economische activiteiten er plaats vinden zijn al zaken die aandacht nodig hebben. Daarnaast moet zeker ook rekening gehouden worden met de leefbaarheid van de woonzones in de omgeving. Door een ruime en doeltreffende buffering kan de impact zo laag mogelijk gehouden worden.” vervolgt Belinda Beauprez, lijsttrekker.

De beslissing van de provincie kwam er na een grondig onderzoek. Deze resultaten van het milieueffectenrapport (MER) tonen aan dat Menen-West de minst negatieve impact heeft op landbouw. De waterproblematiek op deze site is beter te beheersen dan andere de andere locaties. Tot slot kan dit bedrijventerrein aansluiten op het reeds bestaande bedrijventerrein.

Het plan-MER wordt nu voorgelegd in openbaar onderzoek. Dit betekent dat het plan vanaf maandag 6 augustus tot en met vrijdag 5 oktober ter inzage is bij de Provincie West-Vlaanderen en de gemeenten, Wervik, Menen en Wevelgem. Je kunt de documenten ook raadplegen via de website www.west-vlaanderen.be/BedrijventerreinMenenWervik. “We nodigen dan ook iedereen uit om de plannen in te kijken en jullie opmerkingen en/of suggesties te formuleren” besluit Virginie Terrier.

Share Button

Op de recente gemeenteraad van Wervik diende raadslid Tom Durnez (CD&V) een interpellatie in over mobliteit, hij verwees hierbij naar een post op facebook van een lokale handelaar. Schepen Vantomme weerlegt de kritiek.

Tom Durnez: “Zelf had ik al gevreesd dat dit ging gebeuren, wanneer ik vrijdag in de loop van de dag een melding op de website van stad Wervik zal verschijnen, dat vanaf maandag de Wervikstraat, als doortocht niet meer mogelijk was door wegeniswerken t.h.v. kruispunt Wittepoortelaan. Dit dan nog eens in combinatie met de Gapersfeesten die doorgaan op zaterdag 7 juli 2018.

Bij rondvraag bij de bewoners die wonen tussen de Wervikstraat en het kruispunt met de Ieperstraat bevestigde iedereen die wij bevroegen dat zij niet persoonlijk op de hoogte werden gebracht van de komende werken.

Gezien het huishoudelijk reglement mij niet toelaat nog een interpellatie in te dienen hierover doen wij dit dan maar via een mondelinge vraag die natuurlijk niets van discussie en inbreng toelaat.

Ik hoop dan ook dat onze schepen van mobiliteit niet terug in de krant moet zetten dat hij zich onterecht aangevallen voelt, maar inderdaad, ik kan niet anders dan de schepen opnieuw te bevragen rond mobiliteit. Wij hebben er allemaal geen zin meer in, maar het moet aangepakt worden. de verantwoordelijkheid ligt nu eenmaal bij jullie, en wij kunnen niet anders dan te wijzen op dingen die niet goed loopt, zelfs na herhaaldelijk signaleren en agenderen.”

Schepen Sanne Vantomme (N-VA) reageert:
“De bewoners in de werfzone werden op de hoogte gebracht van de werken die momenteel uitgevoerd worden. Half juni kregen ze een brief opgemaakt door het stadsbestuur.

Wat betreft communicatie is het zo dat alle werken in het GIPOD systeem gestopt worden zodat alle proffessionele actoren (AWV, politie, brandweer, De Lijn, TEC, .........) verwittigd worden van de hinder die er te wachten staat.

Er werd ook informatie geplaatst op de website van de stad en op sociale media.

Een oplossing voor de bewoners van de Wervikstraat moet er niet gezocht worden voor de Gapersfeesten, vrijdagavond gaat de weg opnieuw open.

Er zal evenwel maar op 1 rijstrook gereden kunnen worden met tijdelijke verharding.

Tegen het bouwverlof zal de weg opnieuw afgewerkt zijn en opengesteld worden.

Dat er wagens en vrachtwagens zich vastrijden is het gevolg dat de signalisatie niet genegeerd wordt.

Kilometers op voorhand wordt er al voorsignalisatie geplaatst en omleidingen voorzien die op ieder kruispunt wordt de signalisatie hernomen.
Wat betreft de signalisatie is alles correct en duidelijk geplaatst zoals voorzien is in de signalisatiemachtiging”.

Share Button

"Met Youro Casier als lijsttrekker zal Sp.a de verkiezingsstrijd in Wervik aangaan met een vernieuwende lijst waar jong enthousiasme een kans krijgt en we ook inzetten op kandidaten met iets meer levenswijsheid. We streven naar een evenwichtige lijst zowel op vlak van leeftijd, ervaring, profiel en geslacht. Onze slogan: Een sociaal en groen hart voor onze stad", aldus voorzitter Lien Deblaere.

Via onze facebookpagina kon je de voorbije weken reeds te weten komen met welke kaarten/troeven Youro Casier naar de verkiezingen trekt. Alle kandidaten werden reeds voorgesteld en positief onthaald. Vandaag stellen we de volledige lijst en de plaatsen voor.

We tellen 11 nieuwe kandidaten die op vandaag hun eerste stappen in de politiek wagen. Hiervan zij er 3 opgenomen in de top 10. Een duidelijk signaal dat we voor vernieuwing en verjonging willen gaan. Dit met het oog op de verzekering van een goeie opvolging naar de toekomst toe. De gemiddelde leeftijd komt op 43 jaar. Onze jongste kandidaat (Aubin Handsaeme) is er 20 en onze oudste 66 (Etienne Pillaert).

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen telde de lokale Sp.a lijst geen enkele kandidaat onder de 30 jaar. Nu geven we 6 heel enthousiaste twintigers de kans om mee ons beleid te bepalen. Alle kandidaten worden betrokken bij de opmaak van het programma en er mag gezegd worden het enthousiasme is hoog. Wat wij alleen maar toejuichen en wat alleen maar positief kan zijn voor onze stad.

Onze lijst telt 12 mannen en 13 vrouwen. Positieve invloed van een vrouwelijke voorzitter?

Geografisch gezien hebben we 15 mensen afkomstig van Wervik, 6 uit Geluwe en 4 uit Kruiseke. Critici zouden hieruit kunnen afleiden dat we weinig kandidaten hebben uit deelgemeente Geluwe maar dit wordt rechtgezet als je weet dat 4 van de eerste 10 plaatsen ingenomen worden door kandidaten uit Geluwe en onze lijsttrekker is tevens woonachtig te Geluwe.

Wie zijn onze enthousiaste kandidaten? We starten met onze lijstduwer en geven hieronder een overzicht van alle kandidaten:

25 Dominique Marecaux (Wervik) 62, gemeenteraadslid, penningmeester en ledenverantwoordelijke voor Sp.a Wervik-Geluwe. Hij is actief als Full Buddy, een project dat de kwetsbaarheid bij ouderen nagaat. Inlichtingen en inschrijvingen voor Groepsaankopen bij Samen Sterker? Daarvoor ben je bij Dominique aan het juiste adres.

24 Veronique Verack (Wervik) 61jaar, gewezen gemeenteraadslid. Is lid van de wandelclub WSV Wervik en lesgeefster bij de Wervikse Zwemclub. Veronique gaat voor een proper Wervik en gelijke kansen voor iedereen.

23 Christine Lecluyse (Kruiseke) 61 jaar en bruggepensioneerde na een loopbaan in AZ Delta als verpleegkundige. Nu vooral bezig met de zorg voor familie, kinderen en kleinkinderen. Ze doet vrijwilligerswerk voor de Oxfam wereldwinkel maar ook binnen de palliatieve zorgen en het onderwijs. Vooral de sociale domeinen, ouderenzorg en armoedebestrijding spreken haar aan.

22 Etienne Pillaert (Geluwe) 66 jaar
. Gemeenteraadslid en lid van Raad van Bestuur CVBA DE LEIE wil zich inzetten om de zwakkeren uit de maatschappij te steunen en hen te helpen bij het opkomen voor hun rechten.

21 Kathy Gevaert (Wervik), 52 jaar en werkt als arbeidster bij Carpenter te Roeselare waar ze tevens syndicaal afgevaardigde is. Kathy helpt graag anderen en is heel sociaal. In haar vrije tijd is ze vooral bezig met vrijwilligerswerk bij de voedselbank (Love in action – Extraatje). Daarnaast is ze een vurige supporter van BBC Wervik. Sociale zaken, sport en kansarmoedebestrijding zijn haar dada’s.

20 Darline Deprez (Wervik), 52 jaar, werkt als zorgkundige in Rvt Pardoen te Wervik en dit sedert 34 jaar. Vrije tijd gaat voornamelijk naar de zorg voor de kleinkindjes, reist regelmatig en is sociaal geëngageerd.
Respect is wat iedereen van haar krijgt ongeacht cultuur of etnische afkomst. Darline wil zich vooral inzetten voor ouderenzorg, éénoudergezinnen en kansarmen.

19 Gerdy Forrest (Geluwe) 65 jaar, gepensioneerd en gepassioneerd door sport. Lid en kantineverantwoordelijke van KSK Geluwe en lid van Velo Sport Geluwe.

18 Angie Loor (Wervik) 29 jaar, verpleegster bij Woon- en zorgbedrijf Wervik. Vrije tijd spendeer ze vooral met het gezin. Voor Angie is haar familie heel belangrijk. Angie is een sociale vrouw met oor voor iedereen, zij houdt van goede humor en is altijd goedlachs. Angie zet zich graag in voor gelijkheid, kinderen met een beperking en ouderen die zorg nodig hebben.

17 Johan Deneut, (Wervik) 56
, gemeenteraadslid. Johan houdt zich voornamelijk bezig met werken voor Sp.a achter de schermen. Vrijwilliger bij Proper Wervik. Indien de gezondheid het toelaat, klust hij wat thuis. Zijn beroep als kinesitherapeut heeft hij noodgedwongen moeten stopzetten in 2012. Als hobby is hij gebeten door het virus ‘biljart’ en speelt in competitie. Hij is een erg sociaal type en komt dan ook heel graag onder de mensen. Johan aarzelt niet om voor iemand in de bres te springen. Zijn oogappeltjes zijn de kleinkinderen Nell en Elle.

16 Evelien Vercaigne, (Wervik) 32 jaar, cnc operator in weekenddienst. In haar vrije tijd gaat ze veel fietsen en wandelen. Evelien is steeds paraat als er vrijwilligers nodig zijn bij activiteiten of voorbereiding van activiteiten in basisschool De Horizon. Ze wil zich in de toekomst inzetten voor kinderen en jongeren.

15 Jens Ugille (Wervik) 27 jaar, sportief en sociaal. Jens behaalde aan de UGent een master Handelswetenschappen Accountancy-Fiscaliteit. Ook het economische luik draagt logischerwijze zijn interesse. Hij is werkzaam bij Sanac NV als boekhouder. Hij is gepassioneerd door basketbal speelde van kleins af aan bij BBC Wervik en is sinds 5 jaar ook actief als trainer bij deze club. Naast economie zijn ook sport, jeugd en welzijn de beleidsdomeinen die hem het meest interesseren.

14 Sherly Vereecke (Wervik) 39 jaar
werkzaam bij Allflor en mama van 3. Ze heeft een diploma kok en maitre d’hotel. Sherly is een creatieve duizendpoot met toneelspelen als grootste passie. Ze is begaan met het verenigingsleven en naast actief lid bij Theaterbende het Project ook vrijwilliger bij de Wervikse Zwemclub. Ze is sociaal en zeker steeds present als er in Wervik festiviteiten doorgaan. Ook zet ze zich geregeld in als vrijwilliger. Beleidsdomeinen cultuur en armoedebestrijding spreken haar het meest aan. In haar vrije tijd houdt ze van reizen.

13 Ivan Bille, (Wervik) 58 jaar, ere-raadslid van het OCMW Wervik en penningmeester Sp.a Wervik-Geluwe. Als federaal ambtenaar bij Defensie en werkzaam te Ieper heeft hij 9 jaar de functie van Aankoop-Officier uitgeoefend en heeft dus voeling met de gevoelige materie “overheidsopdrachten”. Hij is vele jaren syndicaal afgevaardigde geweest binnen Defensie inzake het burgerpersoneel. Vrije tijd wordt besteed aan gitaar spelen en sporten . Streven naar een solidaire samenleving waar IEDEREEN meetelt is zijn drijfveer.

12 Emma Vilain (Kruiseke) 22 jaar
en studente in het sociale werkveld. Ze behaalde reeds een diploma als psychologisch consulente en studeert nog verder voor opvoeder-begeleider. Een sociale bezige bij die ook veel tijd doorbrengt met familie en vrienden. Ze houdt van babysitten gaat vaak naar de fitness is graag creatief bezig en een cultuurliefhebber die graag een concert of toneelvoorstelling meepikt. Onderwijs, cultuur, jeugd, sport en welzijn zijn de beleidsdomeinen die ze graag van dichtbij wil volgen.

11 Aubin Handsaeme (Wervik) 20 jaar en student in het 1ste jaar Bachelor Accountancy – Fiscaliteit. Aubin is een sportieve jonge gast die erg sociaal is. Zijn studentenjob als kelner in de Kastaar is hem op het lijf geschreven. Zowel jeugd als ouderenzorg dragen zijn interesse zo zal hij deze zomer ook vakantiejob doen in het Woonzorgcentrum Ter Walle als logistiek medewerker. Als hobby’s vind je hem op of rond het volleybalterrein en ook voor een rondje lopen is hij steeds te vinden.

10 Bauke Vandeghinste (Wervik) 27 jaar, leerkracht Niet-Confessionele Zedenleer in de Grenslandscholen Menen-Wervik. Ze behaalde een master politieke wetenschappen en deed haar lerarenopleiding. Bauke is eveneens actief binnen het vrijzinnig centrum De Bezatse in Menen.

9 Hannes Decorte (Wervik) 39 jaar, sportief en als vrijwilliger vaak op post. Hij is Industrieel Ingenieur en werkt als IT-consultant. Sport en de sportende jeugd is zijn leven. Zo is hij voorzitter van turnclub Krachtig en Lenig Wervik (KEL). Samen met de vele vrijwilligers van KEL probeert hij zoveel mogelijk kinderen en jongeren op een kwalitatieve manier aan het sporten te krijgen, alsook de vele jongvolwassen de kans te geven zich, sportief als trainer of organisatorisch als medewerker, te ontplooien. Als vrijwilliger werkte hij doorheen de jaren mee aan verschillende WK’s Gymnastiek, internationale wedstrijden, gymgala’s en ROHP. Daarnaast is LEGO zijn grootste hobby.

8 Yara Bogaert (Geluwe) 21 jaar en huidige Tabaksfee van Wervik. Ze is studente aan de hogeschool Vives en zit in haar laatste jaar Maatschappelijke Veiligheid, maar denkt momenteel nog niet aan stoppen. Volgend jaar doet ze er nog een jaartje sociaal – maatschappelijk werk bij. Yara is een sociaal persoon en een echte dierenvriend, in het weekend werkt ze in dierenzaak Duponzoo. In haar vrije tijd gaat ze graag op reis of spreekt ze af met vriendinnen. Vooral beleidsdomeinen jeugd en sociale zaken trekken haar aandacht. Ze wil inzetten op participatie van de Wervikse jeugd.

7 Emmerson Dury, (Kruiseke) 36, bijna 4 jaar gemeenteraadslid. Voorzitter van het comité van de Nachtegaal die jaarlijks de Kattenknippeling organiseert. Wat hem het meest boeit is alles wat met dier en milieu heeft te maken, dit is zijn thema's die verbonden zijn met de meeste ander beleidsdomeinen, ook alles rond economie en wat het socialisme betekend voor een economie interesseert Emmerson. Vrije tijd gaat vooral naar familie en gezin en werken in de tuin.

6 Karlien Hoornaert (Geluwe) 47, ocmw-raadslid. RTH begeleidster voor de provincie West-Vl, wat ook deels hobby en grootste interesse is nl : zorg en hulp bieden aan mensen met een beperking. Vrije tijd wordt vooral besteed met kleinzoon en oogappel Insen.

5 Geert Bossuyt (Kruiseke) 45 en momenteel schepen. Getrouwd met Clicque Daisy die werkzaam is in het woon en zorgcentrum pardoen. 5 kinderen: Niels, Chiara, Finley, Eileen en Aarjen. Geert is al meer dan 19 jaar werkzaam bij de watergroep. Voorzitter van voetbalclub sparta Kruiseke, voorzitter van de k.v.S.M.O. lid van de omni sport. Gewezen assistent scheidsrechter 1ste nat nu nog actief als scheidsrechter in 1ste prov.

4 Cindy Vienne, (Geluwe) 42, samenwonend en twee zonen. Zorgkundige in opleiding. Cindy is gemeenteraadslid en bestuurslid van de vrouwenbeweging VIVA-SVV Geluwe/Wervik. Cindy is hulpvaardig en sociaal. Ze is iemand die met heel eenvoudige dingen gelukkig kan zijn.

3 Sonny Ghesquière (Wervik) 38, OCMW-voorzitter en directeur van een grotere woonmaatschappij. Werk, politiek en gezin combineren is een uitdaging. Tijd met het gezin draagt hij hoog in het vaandel, vrije tijd gaat vooral naar plusdochter Iluna. Sonny zet zich graag in als vrijwilliger en draagt het verenigingsleven in zijn hart.

2 Lien Deblaere (Wervik)
, 38 ocmw-raadslid en tevens voorzitter van de lokale Sp.a afdeling. Ze is sociaal en een bezige bij die zich graag inzet voor een warme en sociale maatschappij waar iedereen meetelt. Ook professioneel neemt ze het op voor een kwetsbare doelgroep als provinciaal verantwoordelijke van VFG vereniging van personen met een handicap. Vrije tijd brengt ze het liefst door met haar metekindje Nele.

1 Youro Casier (Geluwe), 49 huidig burgemeester en federaal parlementslid. Youro kiest voluit voor Wervik en wil graag zijn mandaat verder kunnen zetten. Vrije tijd spendeert hij graag met zoon Arron. Hij is trots lijsttrekker te kunnen zijn van een prachtig team.
We vormen een mooi team en zullen er samen voor gaan! Nu de lijst goedgekeurd werd door onze algemene vergadering kunnen we er voluit voor gaan. Wij zijn er alvast klaar voor. Het bestuur wenst alle kandidaten heel veel succes. Iedereen werd ook opgenomen in het bestuur van de lokale afdeling.

Share Button