Spring naar inhoud

Bart Pynket van oppositiepartij Positief Project liet zich dinsdagavond op de gemeenteraad van Wervik verontschuldigen. Gemeenteraadsvoorzitter Ann Degroote (Open VLD) las op het einde van de zitting een brief voor van Bart Pynket.

In de brief hekelde hij de beperkte dagorde. Hij alle gemeenteraadsleden oproepen om voor zichzelf uit te maken of dit al dan niet verantwoord is en of de stad de centen van de zitpenningen net beter aan iets nuttiger en meer waardevols zou kunnen besteden. Hij riep in de brief op om de heel vlug verdiende centen aan een goed doel te schenken.

Volgens journalist Erik De Block (Krant van West-Vlaanderen) verbleef Bart Pynket dinsdag in de Ardennen en bleef hij niet enkel uit protest weg.

De gemeenteraadszitting duurde een uur en ging voornamelijk over de nieuwe functies van algemeen directeur en financieel directeur bij de stad. Het gaat om twee nieuwe functies die kaderen binnen de volledige integratie van het OCMW in de stadswerking. De huidige secretarissen binnen de stad en het OCMW, alsook de twee financieel beheerders zullen opgeroepen worden om zich kandidaat te stellen voor het ambt van respectievelijk algemeen en financieel directeur.

Share Button

Schepen Belinda Beauprez (N-VA) deed vrijdagavond via haar facebookpagina een opmerkelijke oproep naar aanleiding van de weersomstandigheden:

"Mag ik vragen dat alle gemeenteraadsleden de moeite doen om iedereen tot waakzaamheid op te roepen bij deze uitzonderlijke weersomstandigheden , onze diensten doen alles wat mogelijk is.

Ik verneem dat sommige gemeenteraadsleden aan het oproepen zijn om zoveel mogelijk mails naar stad te sturen om te melden dat het glad is. Wel ik zou zeggen aan dat gemeenteraadslid dat hij niet waardig is een gemeenteraadslid te zijn.

Gemeenteraadsleden brengen mensen bij elkaar en drijven de mensen niet uit elkaar dit is de grote reden waarom ik geen zin heb om met zulke mensen samen te werken! Wees aub verantwoordelijk over de partijgrenzen heen ... . "

Share Button

Op de recente gemeenteraad werden twee voorstellen van oppositiepartij CD&V goedgekeurd.

De voorstellen werden ingediend door raadslid Tom Durnez. Er komt voor hulpverleners een sticker Parkeer +Zorg en Wervik zal toetreden tot de Statiegeldalliantie.

Schepen Sanne Vantomme (N-VA) is het voorstel van de sticker genegen. Er zal advies gevraagd worden aan de mobiliteitscommissie en het advies zal besproken worden op het schepencollege, zodat er goeie afspraken kunnen gemaakt worden met de politie en zorgverleners.

Bart Pynket (Positief Project) is tevreden dat de volledige gemeenteraad beslist heeft om met Wervik toe treden tot de Statiegeldalliantie. Dit is een vereniging die druk uitoefent op overheden om statiegeld in te voeren. Schepen Philippe Deleu (N-VA) voegde aan amendement toe waarbij enkele vragen en onduidelijkheden verder onderzocht zullen worden door minister Schauvliege.

Share Button

CD&V lanceert op de nieuwjaarsreceptie van vrijdag 2 februari de lijsttrekkers. Het duo Bercy Slegers en Hendrik Ingelbeen kregen van het CD&V - bestuur het vertrouwen om CD&V Wervik-Geluwe naar de verkiezingen van 14 oktober 2018 te loodsen.

“Bercy en Hendrik hebben de nodige dossierkennis en ervaring opgebouwd. CD&V werd in 2012, ook onder hun lijsttrekkerschap, de grootste partij van Wervik. Ze zullen ondersteund worden door een ganse groep gemotiveerde kandidaten met o.a.: Tom Durnez, Els Scheirlynck, Kristof Vandamme … . Daarnaast bouwen we momenteel aan een dynamische ploeg met jonge en nieuwe mensen. De mannen zijn al voltallig, wat het aantal vrouwen betreft zijn we nog niet rond”, aldus voorzitter Yves Obin.

"CD&V wil vooruit met Wervik en Geluwe en wil een plan voor Wervik-Geluwe 2030. Het groot aantal woningen die gerealiseerd zijn in de periode 2010 – 2014 (o.a. de grote nieuwe verkavelingen in Kruiseke, in de Bourgondiëstraat in Wervik, en enkele kleinere in Geluwe) werpen hun vruchten af. Het aantal gezinnen in Wervik stijgt, de inkomens ook. Nieuwe verkavelingen staan nu in de steigers.

Belangrijk is dat de nieuwe inwoners zich thuis voelen in onze Stad. Wervikanen verwachten voldoende levenskwaliteit en willen kunnen winkelen, school lopen, ontspannen en betaalbaar wonen. Daarom moeten we onze stad aantrekkelijk maken.

CD&V wil een ruim stadsdebat met de inwoners over hoe zij de stad zien evolueren: “Wervik en Geluwe in 2030”. We moeten de ambitie hebben om een moderne stad te worden, maar steeds met de nodige realiteitszin én het nodige gezond verstand. Omdat dialoog en inspraak zeer belangrijk zijn stelt CD&V voor om wijkcomités op te richten.

Via deze wijkcomités kan er in dialoog gegaan worden met de inwoners én kunnen zij mee vorm geven aan de “visie Wervik-Geluwe 2030”. Dit via een actieve participatie, inspraak, dialoog en communicatie. Politici moeten een antwoord geven op de vragen van de bevolking. Communicatie, dialoog en inspraak zijn cruciaal. We moeten de politiek terug dicht bij de mensen zelf brengen", gaat Yves Obin Verder

“Een skyline van appartementen langs de Leie, zoals aan de zee, dat willen de inwoners van onze stad niet. We moeten dit absoluut vermijden. Als er wijken gecreëerd worden is de vraag naar een mix van parking, groen, een speelplein en een veilige verkeersafwikkeling.”, aldus Bercy Slegers.

“In Geluwe ligt een grote uitdaging in de herbestemming van de site van de Jongensschool. Binnen enkele jaren trekt de school naar een nieuwbouw in de Schoolstraat. De site in de Beselarestraat is stadseigendom en paalt aan de Reutelbeek en aan het centrum van Geluwe. Dit gebied zal ontwikkeld worden. Wat hier komt moet goed weloverwogen worden: aandacht voor open ruimte, groen en speelruimte zijn belangrijk. Als er een vraag tot hoogbouw/appartementen komt, moeten we hier voorzichtig mee omgaan. Het dorpszicht van Geluwe Plaetse moet kwaliteitsvol blijven. CD&V heeft zich steeds verzet tegen een uitverkoop van de gebouwen van het gemeentehuis én de Gaper. We moeten nadenken hoe we de zichten en de geschiedenis van Geluwe kunnen bewaren.” aldus Hendrik Ingelbeen.

“Ik ben geen kandidaat-burgemeester, er hebben zich al genoeg kandidaat-burgemeesters aangemeld. CD&V kiest bewust voor een inhoudelijk project: thuis voelen in Wervik-Geluwe in 2030. We willen en moderne stad maken van Wervik-Geluwe maar met de nodige realiteitszin en met gezond verstand. We zijn geen kandidaat-burgemeester maar willen wel vanaf 2019 mee aan het roer staan van deze Stad voor een eerlijk beleid op basis van inspraak via de wijkcomités. ”, aldus Bercy Slegers.

Share Button

N-VA Wervik-Geluwe lanceerde de nummers twee en drie tijdens de nieuwjaarsreceptie. Naast huidig schepen Belinda Beauprez die begin november bekendgemaakt werd als lijsttrekker en kandidaat burgemeester, prijken 2 mannen op nummer twee en drie.

Op de tweede plaats werd Alexander (Sanne) Vantomme (44j) aangeduid door het bestuur. “Als huidig schepen van cultuur, mobiliteit, evenementen en integratie en met 23 jaar ervaring in de politiek, was dit een evidentie” verduidelijkt Virginie Terrier, voorzitter N-VA Wervik Geluwe. “Sanne heeft in deze legislatuur als schepen zijn strepen meer dan verdiend.” Sanne is een trouwe partijsoldaat. Als ambulante fruithandelaar komt Sanne Vantomme dagdagelijks in contact met de bewoners van de stad. Wanneer er van iemand een vraag komt, zorgt hij ervoor dat het bij de juiste personen terechtkomt en opgevolgd wordt. We zijn dan ook uitermate tevreden dat de oprichter van N-VA Wervik-Geluwe de tweede plaats met volle overtuiging aanvaardde”, aldus voorzitter Virginie Terrier

“Ik ben niet de man van vele woorden, maar ben er wel van overtuigd dat de daden gezien mogen zijn. Ik zal dan ook mijn steentje bijdragen aan een nog beter, veiliger en gezelliger Wervik-Geluwe, want daar staan wij voor!” vult Sanne Vantomme aan.

Op de derde plaats komt een nieuw gezicht: Jari Denorme (23j)
. In juni studeerde Jari af als bachelor in financiën en verzekeringswezen. Eenmaal zijn diploma op zak, startte hij als medewerker bij een verzekeringskantoor in onze stad. Hij is ook oud-praeses van Moeder Werviksche en je vindt hem dikwijls terug op het tennisveld bij tennisclub Olympos.

“Jari is een dynamisch en gedreven persoon. Jari is de juiste persoon om ervoor te zorgen dat we een gezonde mix creëren. Ervaring in de politiek is een pluspunt maar jong geweld zorgt ervoor dat je vooruitgaat, nieuwe en frisse ideeën krijgt. In de twee jaar dat Jari deel uitmaakt van ons bestuur, heeft hij voor deze frisse dynamiek gezorgd. Heel vlug had ik door dat hij een grote en beloftevolle aanwinst was. Ik geloof meer dan 100% in hem.” benadrukt Virginie Terrier. “Het was voor mij een verrassing maar tegelijk ook een grote eer om deze kans te krijgen. Ik grijp die dan ook met beide handen. Als trotse Wervikaan, wil ik mij inzetten om onze prachtige Vlaamse stad een trapje hoger te plaatsen waar ieder kind, tiener, jongere maar ook ouderen zich thuis voelen en graag wonen” besluit Jari Denorme.

Share Button

In samenwerking met de Open School organiseert het OCMW van Wervik éénmaal per maand op dinsdagavond een taalcafé. Het idee van een taalcafé is dat anderstalige mensen elkaar ontmoeten om er Nederlands te spreken.

”Taal verbindt ons allemaal. Omdat inburgering een hoofdtaak van het OCMW is, stelde ik dit voor aan voorzitter Sonny Ghesquière (Sp.a). In buurthuis De Kier vinden elke maand twee sessies plaats, de eerste, in de namiddag in het kader van een inburgeringstraject, de tweede vrijwillig”, aldus schepen Sanne Vantomme (N-VA) in Het Laatste Nieuws.

“Het café moet een ontmoetingsplaats zijn voor anderstaligen, waarbij het ‘ruilen’ van talen in een ongedwongen omgeving centraal staat. Er zal een open aanbod zijn voor iedereen, maar daarnaast zal er ook een gesloten aanbod zijn voor mensen die gekend zijn door onze sociale dienst”, zegt OCMW-voorzitter Sonny Ghesquière (Sp.a) aan de redactie van Grensnieuws.be.

Share Button

De meerderheidspartijen Sp.A, N-VA en Open VLD bezorgden de redactie van Wervikkiest2018.be een gezamenlijke reactie op het persartikel van CD&V-gemeenteraadslid Tom Durnez over de werkzaamheden ter hoogte van de overwegen.

"Vol verbazing en ontgoocheling hebben wij via Wervikkiest2018.be kennis genomen van het persartikel van Dhr. Tom Durnez namens Cd&V. Het persartikel met betrekking tot de werkzaamheden aan de overwegen op ons grondgebied is niet alleen een aanfluiting van de werkelijkheid maar is dan ook nog eens een kaakslag voor het Stadsbestuur, dit met inbegrip van het stadspersoneel en de alle betrokken actoren die aan dit dossier samen gewerkt hebben.

Als Stadsbestuur zijn wij ervan overtuigd dat wij dit dossier correct en met de nodige kennis van zaken hebben aangepakt. Meermaals werd er gevreesd voor zogezegde verkeersinfarcten. Dankzij samenwerking met onze diensten, de politie, de scholen en de NMBS werd er via flankerende middelen ervoor gezorgd dat iedere weggebruiker op een veilige manier op zijn bestemming kon raken. Tijdens de spitsuren was het inderdaad drukker en liepen de wachttijden een klein beetje op. Maar dankzij het nodige begrip en medewerking van iedereen is alles zeer vlot verlopen. De vertraging van de werken had volledig te maken met de weersomstandigheden. Dit gebeurt nu eenmaal buiten onze wil om.

Als flankerende maatregelen werden per fase verkeersomleidingen voorzien. Deze werden met al de betrokken actoren afgetoetst en werden van zeer kortbij opgevolgd. Waar nodig werd gedurende de werken zelfs aanpassingen uitgevoerd om gevaarlijke situaties te vermijden. Voor fietsers en voetgangers werden alternatieve wegen voorzien, dit langs verkeersluwe of verkeersarme wegen.

Wat de communicatie betreft werd dit maximaal gecommuniceerd via de verschillende kanalen van de NMBS en Stad Wervik. Een infomarkt werd georganiseerd en onze communicatieambtenaar was er als de kippen bij om aanpassingen door te geven.

Het openhouden van de overweg aan de Molenstraat werd gerealiseerd dankzij overleg tussen de Nmbs, een delegatie van het Schepencollege, een aantal stadsmedewerkers en de politie. CD&V heeft hier geen enkele verdienste aan. Dit overleg kwam er op vraag van verschillende actoren, met inbegrip van de politieke verantwoordelijken uit Wervik. Het was een opbouwend en constructief overleg in alle openheid. Op die manier werd het centrum wat minder belast en werd er rekening gehouden met onze lokale handelaars.

Met de beëindiging van de werken sluiten we een hoofdstuk van overlast af. Door de ligging van onze overwegen, negen exemplaren binnen een afstand van 2 kilometer, is het geen sinecure geweest. Dankzij een positieve ingesteldheid van alle betrokken actoren, en niet in het minst van onze Stadsmedewerkers en bevolking, zijn we erin geslaagd om alles binnen de vooropgestelde planning tot een goed einde te brengen. Ter info; volgens een eerste planning was het einde der werken pas op 23/12 voorzien.

Ik hou mij dan ook eraan namens het Stadsbestuur iedereen te danken die een steentje heeft bijgedragen tot het welslagen van deze zeer ingrijpende werken. Deze positieve ingesteldheid staat in schril contrast met het persartikel die door onze goede vrienden van Cd&V werd verspreid. Sorry, aan dergelijk negativisme doen wij niet mee. Wij zijn en zullen steeds positief ingesteld zijn. Geef ons maar een halfvol glas in plaats van een halfleeg glas. Dit zal steeds onze drijfveer zijn voor onze Stad en onze inwoners".

Namens Sp.a , N-va , Open Vld

Youro Casier – Burgemeester
Belinda Beauprez – Schepen
Bert Verhaeghe – Schepen
Sanne Vantomme - Schepen

Share Button

Het stadhuis van Wervik heeft een nieuw onthaal.

De ingang in de Ooievaarsstraat is uitgebreid. Er is nu een grote open ruimte met een ruime desk met twee balies.
Het onthaal is voortaan ook elke dag open, behalve op vrijdagnamiddag.

Op woensdag 3 januari gaat het vernieuwde onthaal open. Da's meteen ook het startschot voor een aantal veranderingen. Zo zijn er nieuwe openingsuren, zowel voor het onthaal als voor de stadsdiensten. Op dinsdag en donderdagvoormiddag werken de diensten op afspraak.

Nieuw is ook de snelbalie aan het onthaal. Snel binnen en buiten, zonder aan te schuiven aan de loketten! Aan de snelbalie kan je onder andere documenten afhalen (je rijbewijs, een reispas, een nieuw huisnummer, ....), iets afgeven (een aanvraag, een poster, ... ) en een aantal producten kopen (vuilniszakken, de Wervikse kadobon, rookmelders, ...).

Share Button

Oppositiepartij CD&V deed op de gemeenteraad een opmerkelijk voorstel. Er was dit jaar een stijgend aantal buurt- en straatfeesten en CD&V stelde voor dat de organisatoren van de stad een buurtcheque van jaarlijks 200 euro krijgen.

“Er worden jaar na jaar meer en meer straatfeesten georganiseerd”, aldus fractieleider Bercy Slegers. “Tijdens de zomer en in de straat zelf. Heel de buurt wordt uitgenodigd. Dit is een zeer positieve evolutie. Omdat CD&V het verenigingsleven zeer belangrijk vindt en ten volle wil stimuleren doen wij een voorstel om als gemeente buurtcheques te geven. Wanneer het initiatief van minstens vier personen komt. We vragen dat het schepencollege het reglement uitwerkt en in de volgende budgetwijziging hiervoor 5.000 euro voorziet, voor dus in totaal 25 buurtfeesten.”

Buurtcheques zijn er al in heel veel gemeenten. Bijvoorbeeld in Waregem en Brugge, volgend jaar in Harelbeke. Niet in Wervik evenwel.

”Er werd in het verleden beslist de verenigingen niet meer te subsidiëren”, aldus schepen van Cultuur Sanne Vantomme (N-VA). “Uitgezonderd wanneer het gaat om evenementen met een bovenlokaal karakter. Organisatoren van buurtfeesten kunnen bij de stad wel terecht voor logistieke steun. We laten ook een politiereglement opmaken om de straat af te sluiten. Wie in de periode rond 11 juli organiseert, kan van Vlaanderen een feestcheque van 170 euro krijgen.”

“Ik vind het zeer jammer”, reageert Bercy Slegers op het njet. “We kunnen het maar stimuleren dat buren mekaar beter leren kennen. En wat is voor de stad tenslotte 5.000 euro ?”

Bron: Het Laatste Nieuws

Share Button

De werken aan de spooroverwegen die startten in oktober 2017 zijn sinds maandagavond van de baan. CD&V aanvaarde niet dat er 4 overwegen tegelijk gingen gesloten worden.

"Door de alerte reactie van CD&V die de inwoners opriep om naar infrabel te mailen en te schrijven, werd de timing van de werken aangepast. Dit verlichtte het leed een beetje. Zo waren de 4 overwegen slechts één weekend tegelijk gesloten. Het was echter toch aanschuiven in het centrum van Wervik. Lange rijen auto’s stonden vaak door het centrum of in de Bakkerstraat én verder te wachten toen de overweg gesloten was", aldus raadslid Tom Durnez.

De handelaars gelegen dicht bij de overwegen, hebben het meeste overlast gehad én hebben dan ook veel geduld moeten hebben. Verschillende handelaars vielen zelfs voor een Vlaamse hinderpremie uit de boot. “De inwoners én vooral de handelaars hebben hier de nodige hinder van ondervonden. Deze problemen en ongemakken mogen door de schepenen niet weggelachen worden.”, zegt Tom Durnez.

CD&V verspreidde op eigen initiatief een folder met de fases en timing der werken. Een folder met de plannetjes van de omleidingswegen.
“We kregen veel lof over ons initiatief om 4.000 folders te verspreiden in de bussen van het centrum van de Stad. Het stadsbestuur zelf bleef toch afwezig in het informeren van de inwoners. De infomarkt die Infrabel organiseerde was een goed initiatief. Maar de plannetjes die daar ter inzage lagen zijn niet verspreid geweest. Noch via een folder, noch via de Waarheen. Dat is een jammere zaak. Dit kan volgende keer veel beter”, zegt Tom Durnez.
Wij willen alvast de inwoners en de handelaars bedanken voor hun geduld en staan steeds klaar om meer info te verspreiden en de inwoners te informeren.
Bron: persbericht CD&V

Share Button